Valberedningen i Kustflottans officersförening har till uppgift att lägga fram förslag på vilka som skall ingå i föreningsstyrelsen, 1 ordförande, 8 ledamöter samt 6 suppleanter. Valberedningen skall även lämna förslag på vilka som skall ingå i valberedningen samt vilka som skall vara föreningens revisorer. Medlemmarna tar sedan ställning till valberedningens förslag vid val som sker vartannat år.

För perioden 2024-2026 består valberedningen av:

BefattningNamn/e-post
Ledamot, SammankallandeOla Bengtsson
LedamotJohan Malmquist
Ledamot- -