StyrdokumentAFSÖvrigt
ArbetsmiljölagenAFS 2015-4 OSAVara Skyddsombud
ArbetsmiljöförordningenAFS 2018-5 ArbetsplatsenGenomföra riskanalys
AFS 2009-2 ArbetsplatsenTSFS 2011-91 Arbetsmiljö på Örlogsfartyg