I Kustflottans officersförening väljs styrelsen genom val av medlemmarna på en period om 2-år. För perioden 2024-2026 är följande personer valda att ingå i Kustflottans officersförenings styrelse:

BefattningNamn/e-post
OrdförandeJoakim Pukk
Vice OrdförandeJonas Rydmarker
LedamotMy Lindberg Nilsson
LedamotMax Eriksson
LedamotSofia Hafström
LedamotDavid Persson
LedamotDaniel Larsson
LedamotJonathan Svensson
LedamotErik Carling
SuppleantJonas Petersson
SuppleantErik Planemo
SuppleantLinnea Sandin
SuppleantEmma Olsson
SuppleantJakob Alehammar
Suppleant- -