Föreningen har två stycken förtroendevalda revisorer samt två revisorssuppleanter. Deras uppgifter är att granska styrelsens verksamhet samt styrelsens förvaltning av föreningens ekonomiska medel.

För perioden 2024-2026 har följande utsetts att vara revisorer:

BefattningNamn
RevisorEmil Lilliebrunner
RevisorKrister Sjölund
RevisorsuppleantMagnus Samuelsson
RevisorsuppleantPeter Söderström