Föreningen har två stycken förtroendevalda revisorer samt två revisorssuppleanter. Deras uppgifter är att granska styrelsens verksamhet samt styrelsens förvaltning av föreningens ekonomiska medel.

För perioden 2022-2024 har följande utsetts att vara revisorer:

BefattningNamn
RevisorP-O Jonasson
RevisorJohan Wåhlin Humble
RevisorsuppleantMagnus Samuelsson
RevisorsuppleantSebastian Svensson