Kustflottans officersförening är en lokalförening tillhörande Officersförbundet. Vi strävar efter att vara det självklara valet för all militär personal vid de tre sjögående förbanden i Försvarsmakten.

För att bli medlem i Kustflottans officersförening krävs ett medlemskap i Officersförbundet samt att du är anställd vid något av de sjögående förbanden, 1:a Ubåtsflottiljen, 3:e Sjöstridsflottiljen eller 4:e Sjöstridsflottiljen. Eftersom Kustflottans officersförening är en lokalförening knuten till de sjögående förbanden krävs det att du har din anställning vid något av dessa tre.

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för officerare och specialistofficerare, gruppchefer samt soldater och sjömän anställda inom Försvarsmakten och vid Försvarsmakten närstående myndigheter.

Att vi är ett fack- och yrkesförbund innebär två saker. Det första är att vi är ett fackförbund som tar tillvara våra medlemmars intressen som vilket fackförbund som helst. Den andra delen som yrkesförbund är att vi ska bidra till utvecklingen av de militära yrkena och samhällets förståelse för deras särart.

Vill du bli medlem ansöker du enklast om detta via Officersförbundets hemsida.

Välkommen med din ansökan!