Officersförbundet erbjuder sina medlemmar ett stort utbud av centrala kurser. Både kurser i form av kortare onlinekurser och lärarledda kurser som löper över flera dagar.

Vill du veta mer om kurserna besök Officersförbundets hemsida. Där finns Officersförbundets kursplan med information om kurserna och hur du gör för att anmäla dig.