Vår målsättning är att KflOF skall vara det självklara valet av facklig organisation att ansluta sig till.

Medlemskap i Kustflottans Officersförening kostar bara 15 kr/månad utöver avgiften till Officersförbundet.

På Officersförbundets hemsida kan du fylla i ansökan.

– Ange som lokalförening Kustflottans Officersförening.

Där kan du även gå med i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA.

– Ange Officersförbundet som Saco-förbund.

För dig som vill byte från annan facklig organisation till Officersförbundet!

1. Ansök om medlemskap i Officersförbundet via ansökningsblankett, ansök även till A-kassan (AEA)

2. Begär utträde ur ditt tidigare förbund genom att skicka dem en skriftlig begäran.

3. Ta kontakt med din nuvarande a-kassa och begär utträde samt ett övergångsbevis.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna din tidigare

medlemstid om bytet sker utan glapp i medlemstiden. Tänk på att skicka in din

medlemsansökan senast under månaden efter beviljat utträde ur din tidigare a-kassa.