KflOF styrelse består av ordförande, 8 st ledamöter och 6 st suppleanter. Målsättningen är att samtliga tre förbanden är representerade i styrelsen.

Styrelsen väljs på 2 år. Nästa personval är inför årsmötet 2020.