StyrdokumentSamverkan
Förtroendemannalagen4.sjöstridsflj ASU avtal
Att vara PlatsombudASU FM (FAS kap 27)
Ramavtal för samverkan
Samverkan för utveckling, 1997
Samverkan 2003 - populärversion från AgV