Partsammansatt gruppen har beslutat att vi skall börja använda Listgranskare.
Listgranskare är en förtroendevald person som granskar Fast Lista efter att den är delgiven.