Partsammansatta gruppen som hanterar frågor som rör vårt arbetstidsavtal, SjöArb, har beslutat att vi skall använda Listgranskare.
Listgranskare är en förtroendevald person som granskar Fast Lista efter att den är delgiven.