Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Val genomförs i Karlskrona – Fackets hus Auroraparken, Berga – Heimdal fikarummet  och i Skredsvik – Grodan.

Möjlighet finns att poströsta

Nomineringsperiod 1: 2021-09-27 — 2021-10-31
Nomineringsperiod 2: 2021-11-08 — 2021-12-12

Information

Nomineringsblankett