Föreningen arrangerar minst 2 st Avtals- och villkorsutbildningar över året,
en  i Karlskrona och en på Berga.

Vid önskemål och om det finns underlag genomförs det även en kurs i Göteborgsområdet (Skredsvik).

Anmälan görs genom att maila namn och mailadress till utbildning@kustflottan.se.

Berga
Genomföras  1-2/12 2021. 1/12 på Berga och 2/12 ombord på Viking Line Grace.
Inbjudan

Karlskrona 
Genomföras 18/11 2021 på Scandic i Karlskrona, 08.00-15.30. Vi går igenom några av de viktiga avtalen som rör oss.
Inbjudan

Skredsvik
Planeras att genomföras under 2022 om behov föreligger.