Föreningen arrangerar minst 2 st Avtals- och villkorsutbildningar över året,
en  i Karlskrona och en på Berga.

Vid önskemål och om det finns underlag genomförs det även en kurs i Göteborgsområdet (Skredsvik).

Anmälan görs genom att maila namn och mailadress till utbildning@kustflottan.se.

Berga
Planeras till att genomföras i 1-2/12 2021.

Karlskrona 
Planeras till att genomföras 18/11.

Smögens Hafvsbad
Planeras till att genomföras 14-15/6 2021
Inbjudan avtalsutbildning Skredsvik