ArbetsPlatsTräff (APT)

– Syftet med arbetsplatsträffarna är att skapa ett forum för dialog mellan anställda och arbetsledning för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området.

– Arbetsplatsträffarna ska vara regelbundna, planerade och utgöra en naturlig del av verksamheten. Antalet arbetsplatsträffar bör genomföras 10-12 gånger per år, i förändringstider kanske oftare.

Det är chefens ansvar att avsätta tid.

– Mötestid 1-2 timmar.
– Arbetsplatsträffen genomförs i arbetslaget.
– Man kan ingå i flera APT:er!
– Max 10-12 personer. Är ni fler, dela upp er.
– Diskutera hur-frågor och inte så mycket vad
– Roterande ordförandeskap.
– För minnesanteckningar.
– Arbetsplatsträffarna bör utvärderas, både i anslutning till nyss genomförd träff men även ”APT-processen” som helhet.

Det senare kan göras årligen för att säkerställa att träffarna leder till konkreta resultat.