Val genomförs 2/2 på respektive ort klockan 08.30 – 11.00.
Karlskrona – Jarramas Mäss, Villa Näcken
Berga – Heimdal plan 1 ATO:s kontor
Skredsvik – Grodan

Möjlighet finns att poströsta.

Röstsedel och information hur man poströstar.